Ρόστερ

Ισούφι Κώστας


Κεραμυδάς Αλέξανδρος
Καχριμάνης Ανδριανός
Βουρνάζος Πέτρος
Μανδύλης Σπύρος
Μίχος Νίκος
Σιγάλας Νίκος
Μανδύλης Παναγιώτης
Καζάς Κων/νος
Λιακόπουλος Λεωνίδας